Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty CP Hàng hải Liên Minh tuyển Cadet tháng 8 năm 2017

Công ty CP Hàng hải Liên Minh tuyển Cadet tháng 8 năm 2017

Công ty đang tuyển gấp từ ngày  10 - 14 tháng 8 năm 2017:

Desk cadet: 10 người

Engine cadet: 5 người

Đi cho khối tàu Planbo - Đài Loan

Chế độ: lương cadet thực tập 6 tháng 200-250 $; sau 6 tháng sẽ đi thủy thủ và thợ máy lương từ 650 - 780 $

Bạn nào muốn đi có thể liên hệ trực tiếp với Công ty:

77 Bình Kiều 1, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

-------

Người liên hệ:

1. Capt Phạm Tiến Minh 0988927417

2. Chị Nguyễn Thị Yến 0989 128 836