Công ty cổ phần thực phẩm Bình Minh (với thương hiệu Tương ớt quê tôi) tuyển năm 2017

Cong ty co phan thuc pham Binh Minh (voi thuong hieu Tuong ot que toi) tuyen nam 2017: 01 nam nhan vien XNK

Dia chi: Duong Hung Vuong, Phuong Hung Vuong, Quan Hong Bang,  TP.Hai Phong

Can tuyen:

01 nam cu nhan kinh te lam xuat nhap khau

Luong thu viec: 5 trieu

Luong sau thu viec: 7-10 trieu

Cty ho tro an trua, cong tac phi, di lai, dien thoai

Moi che do bao hiem khac theo qui dinh cua Cong ty

Cac ban dang ky phong van gui CV voi tieu de: PV-thuc pham Binh Minh-ho ten-sdt

den dia chi mail: duchanh@vimaru.edu.vn

 ----------------------------------------------

  

Thanks & Best regards!

Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)

Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien

Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;

Fax:  (+84) 313. 625. 175;

Email: duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN