×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Công ty cổ phần thực phẩm Bình Minh (với thương hiệu Tương ớt quê tôi) tuyển năm 2017

Cong ty co phan thuc pham Binh Minh (voi thuong hieu Tuong ot que toi) tuyen nam 2017: 01 nam nhan vien XNK
Dia chi: Duong Hung Vuong, Phuong Hung Vuong, Quan Hong Bang,  TP.Hai Phong
Can tuyen:
01 nam cu nhan kinh te lam xuat nhap khau
Luong thu viec: 5 trieu
Luong sau thu viec: 7-10 trieu
Cty ho tro an trua, cong tac phi, di lai, dien thoai
Moi che do bao hiem khac theo qui dinh cua Cong ty
Cac ban dang ky phong van gui CV voi tieu de: PV-thuc pham Binh Minh-ho ten-sdt
den dia chi mail: duchanh@vimaru.edu.vn

 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN