×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Công tác thư viện trường học

Công tác thư viện trường học

Địa chỉ thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Tầng 2, 3, Nhà C6.

Điện thoại: 0313.735.640

2.1. Các nguồn tài nguyên:

- Sách: 27.684 đầu sách bao gồm 150.366 bản sách. Trong đó sách ngoại văn 6.644 bản, còn lại là sách Tiếng Việt (Giáo trình: 120.001, Sách tham khảo: 23.721).

- Báo, tạp chí tiếng Việt, tiếng nước ngoài: 170 loại.

- Thiết kế tốt nghiệp: 16.118 bản, kèm theo 10.372 bản vẽ 

- Luận văn thạc sĩ: 2.202 bản, luận án tiến sĩ: 33 bản

- Tài liệu điện tử: CSDL do Thư viện xây dựng: 2262 tài liệu và 164 đĩa CD-Rom tạp chí điện tử các ngành. Cơ sở dữ liệu ProQuest Central với số tạp chí: 19,000 (13.000 tạp chí toàn văn các ngành). CSDL liên kết với Trung tâm Học liệu Thái Nguyên với 45.502 tài liệu. CSDL tiếng Việt với trên 10.000 tài liệu, …

* Địa chỉ truy cập:        http://opac.vimaru.edu.vn ,

                        http://tailieuso.vimaru.edu.vn ,

                                                            http://csdl.vimaru.vn/

2.2. Các phòng phục vụ bạn đọc:

- Phòng đọc Tổng hợp (350 chỗ): Phòng 302 - C6

- Phòng đọc Báo, tạp chí : Phòng 303 - C6

- Phòng đọc giáo viên: Phòng 305 - C6

- Phòng đọc điện tử số 01: Phòng 207 - C6

- Phòng đọc điện tử số 02: Phòng 208 - C6

- Phòng mượn sách giáo trình: Phòng 209 - C6

- Phòng mượn sách tham khảo: Phòng 210 - C6

- Phòng đọc luận văn: Phòng 211 - C6

- Phòng đọc Sau đại học và CTTT : Phòng 212 - C6

2.3. Đăng ký sử dụng:

 - Thẻ Sinh viên đồng thời là thẻ thư viện.

 - Để được mượn giáo trình sinh viên phải nộp tiền đặt cọc (200.000 đồng/khóa học) tại Phòng Kế hoạch - Tài chính và phải qua lớp tập huấn khai thác nguồn tài nguyên của Thư viện.

 - Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho Phòng CTSV (Phòng 105B - Nhà A1) và Thư viện để tránh bị lợi dụng và làm thủ tục xin cấp lại thẻ.

2.4. Chính sách m­ượn trả tài liệu

2.4.1. Mư­ợn đọc tại chỗ (Phòng đọc SV, Phòng tra cứu luận văn, Phòng đọc sau đại học, Phòng báo tạp chí)

- M­ượn 01 tài liệu cho mỗi lần m­ượn.

- Không đư­ợc phép mang tài liệu ra khỏi phòng.

- Bạn đọc m­ượn sách ở phòng nào thì trả tại phòng đó.

- Đọc xong trả sách về quầy thủ th­ư.

- Khi rút sách trên giá mà không mang ra bàn đọc vì không đúng nội dung cần đọc, đề nghị xếp lên giá đúng chỗ vừa lấy ra.

Lư­u ý: Tại Phòng đọc mở Sinh viên và phòng đọc mở Sau đại học; Phòng Báo - Tạp chí sinh viên đư­ợc phép vào kho tự chọn tài liệu.

2.4.2. Mư­ợn về nhà (Phòng mư­ợn giáo trình và Phòng mư­ợn tài liệu tham khảo)

- Bạn đọc đ­ược m­ượn giáo trình về nhà và các tài liệu tham khảo bổ sung tại Phòng m­ượn giáo trình và Phòng mượn sách tham khảo.

- Thời gian m­ượn: đối với giáo trình từ đầu học kỳ đến khi thi hết học kỳ (tối đa 150 ngày), không quá 15 ngày đối với tài liệu tham khảo.

- Đăng ký mư­ợn giáo trình tập trung theo lớp.

- M­ượn tài liệu ở phòng nào phải trả ở phòng đó.

2.5. Xử lý vi phạm đối với bạn đọc

- M­ượn sách quá hạn bạn đọc phải nộp phạt mức tiền là 500 đồng/quyển/ngày.

- Mượn sách quá hạn trên 75 ngày (quá hạn kéo dài) thì ngoài tiền phạt quá hạn theo quy định thì Trung tâm sẽ khoá thẻ vĩnh viễn và gửi thông báo về Khoa/Viện và Phòng CTSV để xử lý.

- Làm mất, hỏng, bẩn tài liệu phải mua tài liệu mới để trả và nộp phí xử lý nghiệp vụ là 10.000 đ/tài liệu. Trư­ờng hợp không mua đ­ược tài liệu mới thì phải bồi thường bằng tiền gấp 3 lần giá trị hiện thời của tài liệu đó.

- Vi phạm nội quy tại các phòng thì tùy theo mức độ bạn đọc có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc khoá thẻ đến 30 ngày.

- Nợ tài liệu quá hạn kéo dài, bạn đọc sẽ bị khoá quyền sử dụng thẻ vĩnh viễn.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN