Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Các em tân sinh viên và sinh viên đang học có mong chờ điều này?

Các em tân sinh viên và sinh viên đang học có mong chờ điều này? Sau 10 năm ra trường, bạn đã thành đạt và nhớ ơn đến Thầy, Cô đã giảng dạy, dìu dắt bạn như lớp VTT41DH1 - Khoa Đóng tàu - ĐHHHVN.