Các em tân sinh viên và sinh viên đang học có mong chờ điều này?

Các em tân sinh viên và sinh viên đang học có mong chờ điều này? Sau 10 năm ra trường, bạn đã thành đạt và nhớ ơn đến Thầy, Cô đã giảng dạy, dìu dắt bạn như lớp VTT41DH1 - Khoa Đóng tàu - ĐHHHVN.

 

 

 

Xem nhiều

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN