Vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội

Chế độ chính sách

 Vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội

1.1.1 Đối tượng được vay vốn:

SV có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

a. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

b. SV là thành viên của gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- SV thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trên và không bị xử lý hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp,...

1.1.2. Phương thức cho vay

Việc cho vay đối với học sinh, SV được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

1.1.3. Thời điểm được hưởng:

Theo số tháng thực học kể từ 01/07/2010.

1.2. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục

1.2.1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

TT

Đối tượng được hưởng

Giấy tờ cần nộp cho Nhà trường

  1.  

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

a, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

b, Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn cứ TT36/2015/TT-BLĐTBH

1. Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01/UĐGD).

(kèm theo giấy khai sinh của SV, thẻ thương bệnh binh, Quyết định hưởng chế độ ưu đãi…)

2. Quyết định về việc thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03/UĐGD).

  1.  

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi chú: Ngoài miễn giảm học phí, SV được Nhà Nước cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

1. Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (bản sao).

2. Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số.

3. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Lưu ý: SV thuộc diện này nộp hồ sơ 2 lần/ năm

+ HK1: hạn cuối  30/9 hàng năm

+ HK2: hạn cuối  28/2 hàng năm

  1.  

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

Quyết định (bản sao) về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND cấp huyện đối với SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

  1.  

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1. Giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (bản sao).

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (SV thuộc diện này nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hạn cuối  28/2 hàng năm).

  1.  

SV hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên)

Quyết định cử tuyển (nộp từ khi nhập học)

  1.  

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

1. Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (bản sao).

2. Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số.

3. Giấy chứng nhận ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Lưu ý: SV thuộc diện này nộp hồ sơ 2 lần/ năm

+ HK1: hạn cuối  30/9 hàng năm

+ HK2: hạn cuối  28/2 hàng năm

  1.  

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp  được hư­ởng trợ cấp thường xuyên.

- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

1.2.2. Phương thức chi trả :

- SV được miễn, giảm học phí tại Trường đối với học phí của lần học đầu tiên (SV đăng ký thi phụ, học cải thiện điểm, học lại thì không được miễn giảm học phí).

- Trường hợp SV bị kỷ luật ngừng học (đình chỉ học tập 1 năm) hoặc buộc thôi học thì không được miễn giảm học phí. Khi hết thời hạn bị kỷ luật ngừng học (đình chỉ học tập 1 năm) và được Nhà trường cho phép trở lại học tập thì được tiếp tục xét hưởng chế độ này.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook