Thông báo tuyển dụng Vietcert tháng 6.2017

Thong bao tuyen dung VietCert thang 6.2017 

VietCert tuyen rat nhieu vi tri, nhieu nganh nghe cho cac Van phong tru so tai Hai Phong, Ha Noi, Da Nang, Tp. HCM, Can Tho, Gia Lai, Dak Lak

Chi tiet cac ban xem file dinh kem.

Contact lien he va ho tro:

  

Thanks & Best regards!

Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)

Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien

Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;

Fax:  (+84) 313. 625. 175;

Email: duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN