Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN FIRST SOLAR TẠI CỦ CHI - TP. HCM TUYỂN DỤNG THÁNG 1.2018

CÔNG TY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, GIÓ TUYỂN DỤNG THÁNG 1.2018
Lương:
 1. Công nhân = 6 triệu
 2. Công nhân bậc 3 = 11 triệu
 3. Kỹ sư = 19 triệu
Nơi làm việc: Củ Chi
NEW JOB OPPORTUNITIES: 
1. Manufacturing Operator
2. Manufacturing Operator Technician
3. Manufacturing Engineer
4. Manufacturing Engineer Technician
5. Manufacturing Control
6. Maintenance Technician
7. Quality Engineer
8. Supplier Quality Engineer
9. Maintenance Team Lead
10. Manufacturing Supervisor
11. Controls Engineer
12. Operations Integrator
13. EHS Engineer
14. Manufacturing Engineer Manager
15. Maintenance Manager
16. Shift Manager
17. IT Service Desk
18. IT Network Administrator. 
 

GENERAL REQUIREMENT: 
 • Technical Disciplines/ Bachelor's degree/Master's degree in one of the following fields: Mechanical, Electrical, Instrumentation, Mechatronics, Chemical, Materials Science or Applied Physics;
 • Safety first mindset;
 • General electrical/electronic and mechanical knowledge;
 • Working on shift (12 hours/shift);
 • Self-directed, ability to work with minimal supervision;
 • Good written and oral communications skills;
 • Able to trouble shoot and solve problems on the manufacturing line;
 • Ability to deal with administrative as well as technical tasks;
 • Business fluency in English and Vietnamese language, spoken and written;
 • Prior experience working in Multinational Corporations has added advantage.

BENEFITS: 
 • Great chance to work in brilliant team in Vietnamese and working on-site in US/Asia Pacific
 • Motivated compensation & benefit package (salary + meal + 13th month salary + KPIs bonus)
 • Insurance for yourself and your family as company's policy
 • At least 12 annual leaves. It will increase as per your level up
 • Transportation for all employees including all shifts

 

 

CÁC BẠN ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN GỬI CV tiêu đề: PV-FirstSolar-họ tên-sđt ĐẾN MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn
CONTACT:
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;