Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Sinh viên làm Giấy xác nhận vay vốn

Sinh viên làm Giấy xác nhận vay vốn: Hi em. Giấy xác nhận để vay vốn sinh viên làm tại Phòng CTSV (P106-A1). Em đăng ký theo lớp, cung cấp các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Mã SV, Lớp, Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp, Có được miễn học phí hay ko? Có là con mồ côi hay ko? Các thầy cô sẽ in cho cả lớp và gửi đến lớp trưởng (sau vài ngày)!