Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

RORZE ROBOTECH - NOMURA HP TUYỂN

#1097

 

RORZE ROBOTECH - NOMURA HP TUYỂN:

"Gửi anh Hạnh,

Công ty em đang có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí thiết kế cơ khí & thiết kế phần mềm cho nhà xưởng mới.

Cụ thể nội dung tuyển sau:

 

1. Tuyển sinh viên sắp ra trường của các chuyên ngành:

+ Chuyên ngành Công nghệ thông tin

+ Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

+ Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính

+ Chuyên ngành Kỹ thuật hóa dầu

2. Tuyển người có kinh nghiệm khoảng 1-2 năm:

+ Thiết kế phần mềm

+ Lập trình viên

 

Chế độ:

+ Theo luật lao động, làm giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và CN

+ Lương thiết kế phần mềm: khoảng 10 triệu/tháng

Em cảm ơn anh.

Thanh Hà"

contact:

Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)

Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên

Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU

Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.

Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;

Fax:  (+84) 313. 625. 175;

Email: duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: www.vimaru.edu.vn