Quy đổi điểm Tiếng Anh

Neu SV co phieu diem dat chuan dau ra truoc thoi diem dang ky hoc phan thi duoc chuyen doi diem va khong can dang ky hoc phan AVCB do, neu SV da dang ky va dang hoc mon T. A do thi co phieu diem dat chuan dau ra, luc do SV duoc chuyen doi diem va khong phai thi . Luu y: diem quy doi tinh vao trung binh chung tich luy, khong tinh vao diem trung binh chung hoc ky.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN