Quy đổi chuẩn đầu ra với các chứng chỉ quốc tế khác

Quy đổi chuẩn đầu ra với các chứng chỉ quốc tế khác

            Theo quy định số 1313/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 26/11/2013 về Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để để công nhận đạt chuẩn đầu ra và miễn thi các học phần Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo (áp dụng với SV đại học từ K50 trở đi và SV cao đẳng từ K54 trở đi):

            Trong trường hợp SV đã có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác, thì được quy đổi theo bảng sau:

Áp dụng

cho khóa SV

TOEIC

IELTS

Điểm được tính X, Y miễn học/thi

AVCB1

AVCB2

AVCB3

Từ K50 trở đi

(đại học, cao đẳng)

450

4.0

8

8

8

550

5.0

9

9

9

600

5.5

10

10

10

 

            SV có các chứng chỉ thỏa mãn điều kiện trên, được làm thủ tục đề nghị miễn học, miễn thi và công nhận điểm (chỉ tính điểm nguyên) đối với từng học phần Anh văn cơ bản, với điều kiện SV đã đăng ký các học phần Anh văn cơ bản nhưng chưa học hoặc chưa thi học phần đó.

            SV đã đăng ký học phần Anh văn cơ bản, tiếp tục đến Phòng Đào tạo (P.114B-A1) để làm thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn hoặc miễn học, miễn thi (mang theo chứng chỉ bản gốc và bản sao có công chứng hợp lệ).

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN