HOT! Tin Tuyển Dụng Làm Việc Tại KCN Nomura, Tràng Duệ, Hải Phòng

#1102

HOT! Tin Tuyen Dung

Lam Viec Tai KCN Nomura, Trang Due, Hai Phong

 

Image

 

1. Ky su thiet ke phan mem

 

Thong tin C.ty:

image2- Quoc tich: C.ty Nhat Ban

- Linh vuc kinh doanh: San xuat Robot

- Noi lam viec: KCN Nomura, Hai Phong.

- Muc luong: Thoa thuan

- Co xe dua don, duoc nghi cac ngay thu 7, CN trong tuan.

 

* Yeu cau:

- nam duoi 35 tuoi, tot nghiep dai hoc nganh Thiet ke phan mem.

- Co kha nang thuc hien duoc tat ca cac nghiep vu nhu thiet ke tong quan, thiet ke chuc nang, thiet ke chuong trinh, lap trinh, kiem tra don vi lap trinh, kiem tra chuc nang...

- Ngon ngu lap trinh C#.

- Uu tien ung vien co kinh nghiem ve thiet ke phan mem lien quan den co khi.

- Ngoai ngu: N3 hoac TOEIC 600 tro len.

- Chap nhan sinh vien moi ra truong.

 

 

 

 

2. Ky su co khi

 

 

20.jpg

Thong tin C.ty:

- Quoc tich: C.ty Han Quoc

- Linh vuc kinh doanh: Linh kien dien tu

- Noi lam viec: KCN Trang Due, Hai Phong.

- Muc luong: Thoa thuan

- Co xe dua don, duoc nghi CN va thu 7 cac tuan le trong thang.

 

* Yeu cau:

- nam duoi 30 tuoi, Tot nghiep dai hoc chuyen nganh lien quan.

- Thanh thao Autocad 3D va inventer

- Tieng Anh giao tiep tot.

- Chap nhan sinh vien moi ra truong.

 

3. Ky su dien

30.jpgThong tin C.ty:

- Quoc tich: C.ty Han Quoc

- Linh vuc kinh doanh: Linh kien dien tu

- Noi lam viec: KCN Trang Due, Hai Phong.

- Muc luong: Thoa thuan

- Co xe dua don, duoc nghi CN va thu 7 cac tuan le trong thang.

 

* Yeu cau:

- Tot nghiep dai hoc chuyen nganh lien quan.

- Tieng Anh giao tiep tot.

- Chap nhan sinh vien moi ra truong.

 

 

 

4. Ky su tu dong hoa

tu-dong1.jpgThong tin C.ty:

- Quoc tich: C.ty Han Quoc

- Linh vuc kinh doanh: Linh kien dien tu

- Noi lam viec: KCN Trang Due, Hai Phong.

- Muc luong: Thoa thuan

- Co xe dua don, duoc nghi CN va thu 7 cac tuan le trong thang.

 

* Yeu cau:

- Tot nghiep dai hoc chuyen nganh lien quan.

- Tieng Anh giao tiep tot.

             - Chap nhan sinh vien moi ra truong.

 

 

 

5. Nhan vien tu van tuyen dung

tu-van.jpgThong tin C.ty:

- Quoc tich: C.ty Viet Nam

- Linh vuc kinh doanh: Tu van nhan su

- Noi lam viec: Trung tam Tp.Hai Phong.

- Muc luong: Thoa thuan

 

* Yeu cau:

- Tot nghiep Dai hoc.

- Tu duy logic, thich giao tiep, ket ban

- Cham chi, kien tri, sang tao

- Giao tiep tot bang Tieng Anh (it nhat la ky nang doc, viet tot)

- Chap nhan sinh vien moi ra truong.

 
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN