DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019

#1789

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019

 

Danh sách theo file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1VLwFdNh_NndiFuu7BhwAGZlM3uOg7g7J/view?u...

 

Yêu cầu Sinh viên nộp đơn đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo (P.114B - nhà A1) từ 07/01-11/01/2019 để hoàn thành đủ 6 TC tối thiểu.

 

#duchanhvmu

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook