Công ty TNHH YTG VINA - Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

#1071
Cong ty TNHH YTG VINA - Khu cong nghiep Dinh Vu, Phuong Dong Hai 2, Quan Hai An, Thanh pho Hai Phong. Chuyen san xuat day dien, cap dien, cuon cam bien...

Hien tai dang co nhu cau tuyen dung cac vi tri sau:

- 03 nhan vien ki thuat 
- 03 nhan vien QA QC.
Yeu cau: nam gioi, khong yeu cau kinh nghiem, tot nghiep chuyen nganh co khi, co khi che tao may, dien tu dong, dien tu....

Muon lua chon cac ban sinh vien tot nghiep co thanh tich hoc tap kha, ky luat tot, cham chi, nhiet tinh, ham hoc hoi.

Thoi gian phong van vao dau thang 6

Thoi gian nhan ho so den ngay 20/05/2017

Tu van cao cap:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN