Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty TNHH YTG VINA - Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

#1071
Công ty TNHH YTG VINA - Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Chuyên sản xuất dây điện, cáp điện, cuộn cảm biến...

Hiện tại đang có nhu cầu tuyền dụng các vị trí sau:

- 03 nhân viên kĩ thuật 
- 03 nhân viên QA QC.
Yêu cầu: nam giới, không yêu cầu kinh nghiệm, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo máy, điện tự động, điện tử....

Muốn lựa chọn các bạn sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập khá, kỷ luật tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi.

Thời gian phỏng vấn vào đầu tháng 6

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 20/05/2017

Tư vấn cao cấp:
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn