×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng 8-2017

Cong ty Co phan Van tai va Xep do Hai An, duong Dinh Vu, phuong Dong Hai 2, quan Hai An, Hai Phong tuyen dung 8-2017

THONG BAO TUYEN DUNG

Cong ty Co phan Van tai va Xep do Hai An lam dai ly cho hang tau SM Line tai Viet Nam can tuyen dung cac vi tri lam viec tai Van phong hang tau SM Line tai Hai Phong nhu sau: mong muon moi vi tri co 5-7 nguoi phong van.

1. Nhan vien quan ly thiet bi: 01 nguoi

 • Yeu cau: 
 • Nam duoi 30 tuoi, co suc khoe, nhanh nhen, cham chi, nhiet tinh.  
 • Tot nghiep DH he chinh quy. Uu tien sinh vien cac truong: Hang hai, Ngoai thuong, cac truong khoi kinh te.
 • Thanh thao vi tinh. Kha nang giao tiep tieng Anh tot.
 •  

2. Nhan vien khai thac: 01 nguoi

 • Yeu cau: 
 • Nam duoi 30 tuoi, co suc khoe, nhanh nhen, cham chi, nhiet tinh.  
 • Tot nghiep DH he chinh quy. Uu tien sinh vien cac truong: Hang hai, Ngoai thuong, cac truong khoi Kinh te.
 • Thanh thao vi tinh. Kha nang giao tiep tieng Anh tot.
 • Ho so gom co: So yeu ly lich, don xin viec, giay khai sinh, CMND, ho khau, giay kham suc khoe, 4 anh (4x6), cac van bang chung chi (sao cong chung).
 •  

3. Che do:

 • Theo qui dinh cua Cong ty
 • Moi che do cua Cong ty hien dang rat tot trong nhieu nam qua, nen cac ban hoan toan yen tam.

4. Nhan CV

 • Thoi han nhan ho so hoac CV email: 01/08/2017 den ngay 17/08/2017.
 • Cac ban dang ky phong van gui CV den email duchanh@vimaru.edu.vn, voi tieu de thu: PV-Cang Hai An-ho ten-Sdt

           --------------------------------

Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN