Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH - KỸ THUẬT VIÊN - LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THÁNG 10, 11/2017

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH - KỸ THUẬT VIÊN - LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THÁNG 10, 11/2017
Phí xuất cảnh thấp, xuất cảnh nhanh!
Uy tìn làm lên thương hiệu!
*** THỰC TẬP SINH ***
1 . ĐƠN HÀNG NỮ DẬP KIM LOẠI.
Tên công ty : EBA 
Làm việc: AICHI
Số lượng tuyển: 3 NỮ
Độ tuổi: 20 - 26 
Yêu cầu: THPT,TC,CĐ,ĐH trở lên, Cao từ 150 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:148.720 Yên (~30 tr)/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 10/2017 
Xuất cảnh dự kiến: 30/03/2018. 
 
2 . ĐƠN HÀNG NAM TIỆN
Tên công ty : OIDA SEISAKUSHO 
Làm việc: AICHI
Số lượng tuyển: 3 NAM
Độ tuổi: 20 - 26
Yêu cầu: THPT, TC,CĐ,ĐH, Cao từ 165 cm trở lên, không có hình xăm
Lương cơ bản:148.720 Yên (~30 tr)/ tháng chưa tính lương làm thêm giờ.
Thi tuyển: 16/10/2017 
Xuất cảnh dự kiến: 26/5/2018 
 
3. ĐƠN HÀNG NAM NHUỘM
Tên công ty : IZUMINOSAN NO SHOKAIKIGYO 
Làm việc : AICHI
Số lượng tuyển: 4 Nam
Độ tuổi: 20 - 26 
Yêu cầu: THPT,TC,CĐ,ĐH trở lên, Cao từ 165 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:148.720 Yên (~30 tr)/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 16/10/2017 
Xuất cảnh: 16/04/2018
 
4. ĐƠN HÀNG NAM HÀN
Tên công ty : AKITA KOGYO 
Làm việc : AICHI
Số lượng tuyển: 4 Nam
Độ tuổi: 20 - 26 
Yêu cầu: THPT,TC,CĐ,ĐH trở lên, Cao từ 165 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:148.720 Yên (~ 30tr) /tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 27/10/2017 
Xuất cảnh: 27/04/2018
 
5. ĐƠN HÀNG NỮ GIA CÔNG PHAY
Tên công ty : TOYOTA SANGYO. 
Làm việc : AICHI
Số lượng tuyển: 2 Đến 3 NỮ
Độ tuổi: 25 Tuổi trở xuống 
Yêu cầu: THPT,TC,CĐ,ĐH trở lên, Cao từ 150 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:149.600 Yên (~30 tr)/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 31/10/2017 
Xuất cảnh: 04/2018
 
6. ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Tên công ty : Yonemura Seika
Làm việc : Hiroshima
Số lượng tuyển: 3 NỮ
Độ tuổi: 29 Tuổi trở xuống 
Yêu cầu: THPT trở lên, 
Cao từ 150 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:137.783 Yên (27,4 tr)/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 10/2017 
Xuất cảnh: 04/2018
 
7. ĐƠN HÀNG NỮ SẢN XUẤT BÁNH KẸO
Tên công ty : Momo no yakata
Làm việc : AICHI
Số lượng tuyển: 5 NỮ
Độ tuổi: 28 Tuổi trở xuống 
Yêu cầu: THPT trở lên.
Cao từ 150 cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản:149.812 Yên ( 29 tr)/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 15-18/10/2017 
Xuất cảnh: 04/2018
 
*** KỸ THUẬT VIÊN ***
7. ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT VIÊN NAM - NỮ VẬN HÀNG MÁY, KIỂM TRA SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 
PHÍ SIÊU HẤP DẪN
Làm việc : AICHI, TOKYO, TOYAMA, HYOGO, OSAKA
Số lượng tuyển: 20 NAM, 5 NỮ
Độ tuổi: 22 Tuổi trở lên
Yêu cầu: Tốt nghiệp hệ chính quy cao đẳng, đại học khoa, ngành kỹ thuật: cơ khí, ô tô, điện, điện tử, hoá học trở lên.
Nam cao từ 165 cm trở lên, nữ 150cm trở lên, không có hình xăm.
Lương cơ bản: 180000 Yên (36 triệu) trở lên/tháng chưa tính lương làm thêm giờ”
Thi tuyển: 11/2017 
Xuất cảnh: 5/2018
 
Các bạn đăng ký Chương trình: gửi CV đến mail duchanh@vimaru.edu.vn với tiêu đề PV-JAPAN T10, 11-HỌ TÊN-SĐT
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;