×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXXIX đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Dai hoi Dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh truong Dai hoc Hang hai Viet Nam lan thu XXXIX da dien ra thanh cong tot dep!