CÔNG TY DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀU THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ - PVTRANS TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HÀNG HẢI

CONG TY DICH VU QUAN LY TAU THUOC TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI - PVTRANS

TUYEN SINH VIEN TOT NGHIEP NGANH HANG HAI NHU SAU:

 

Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN