Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh

SERVEONE is a LG Affiliated Company
P1 Dong, LG Lot, Trang Due Industrial zone, An Duong district, Dinh Vu - Cat Hai Economic zone, Haiphong City, Vietnam
Tuyen dung cac vi tri sau:
Nhan vien XNK,
Nhan vien kiem soat giao hang,
Nhan vien kinh doanh,
Nhan vien thu mua.
Xin moi cac ban sinh vien tot nghiep gui cv xin viec bang tieng Anh toi:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN