Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh tuyển nhân viên

Thong bao tuyen nhan vien kinh doanh, Nhan vien ky thuat
Cong ty co phan dich vu thiet bi cong nghiep Hoang Linh la mot doanh nghiep hoat dong trong linh vuc kinh doanh, dich vu cac thiet bi cho CANG BIEN va cac NHA MAY SAN XUAT CONG NGHIEP NANG ( Xi mang, Thep, Nhiet dien ...)

Hien nay, Cong ty can tuyen
- 07 vi tri Phong kinh doanh ; ( Co va Dien )
- 02 vi tri Phong mua hang ; 
- 02 vi tri Phong du an
- 02 vi tri Phong ky thuat
- Ky su : May xep do - 02 nguoi
- Ky su : Co khi - 03 nguoi
- Ky su thuy luc - Bach Khoa - 02 nguoi
- Ky su dien - Dien cong nghiep - 02 nguoi

Ung vien hoc truong ngoai ngu- Biet Tieng Trung - 02 nguoi 
(Uu tien moi ra truong )
- Cong nhan ky thuat : 02 nguoi
* Yeu cau :
- Yeu thich Kinh Doanh.
- Muon gan bo lau dai, phat trien cung Cong ty
- Ky nang giao tiep, trinh bay, lang nghe tot
-Uu tien co kinh nghiem
* Quyen loi :
- Luong thoa thuan khi phong van, tu 5-8 trieu tuy theo kha nang va kinh nghiem lam viec
* Ho so :
- Bo ho so day du, co the dung ban ho so photo
Cong ty co phan dich vu thiet bi cong nghiep Hoang Linh
Bach Dang - Ha Ly - Hong Bang - Hai Phong.
NOP HO SO VA LIEN HE:
-----------------
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN