Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kho vận Việt Nam tuyển dụng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kho vận Việt Nam tuyển dụng:
1/ Nhân viên phòng Kinh doanh dịch vụ Logistic: 03 người
2/ Thực tập sinh kinh doanh dịch vụ Logistic: 06 người
3/ Cán bộ quản lý Dự án: 06 người
4/ Thực tập sinh quản lý dự án: 12 người.
Chi tiết, xin mời xem file đính kèm.
-----------------
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu

 

Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN