Nghiệm thu 18 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Hàng hải đã có 84 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được đăng ký với sự tham gia của 251 sinh viên từ các Khoa/Viện trong toàn trường. Trải qua các buổi đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa/Viện đã lựa chọn được 18 đề tài xuất sắc nhất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên cấp Trường diễn ra vào  ngày 16/5 tại Phòng HTQT số 1, Tầng 3, Nhà A1. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 đồng thời là một trong chuỗi các sự kiện thuộc chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.Buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên là một hoạt động thường niên có ý nghĩa, và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.