Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019

Sang 10.3.2019, Chuong trinh Tu van tuyen sinh - huong nghiep duoc Bao Tuoi Tre, Dai hoc Hang hai Viet Nam to chuc nham giup hoc sinh tiep can thong tin, hieu ro cac quy dinh ve ky thi THPT 2019, nhung kien thuc can thiet de chuan bi lua chon nganh nghe dang ky vao dai hoc, cao dang hoac lua chon hoc nghe, chon cong viec tuong lai phu hop voi nang luc ban than va dieu kien gia dinh.